Komisyon ve Koordinatörler

Stratejik Planlama Komisyonu

Doç. Dr. Türkan KARACA

Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN

Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi Saadet BOYBAY KOYUNCU

Dr. Öğr. Dr. Mürşide ZENGİN

Öğr. Gör. Dr. Yasin ÇETİN

Fakülte Sekreteri Abdurrahman ÇELİK

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu

 

I.                   Sınıf Oryantasyon Programı
                     Akademik Da nışman
                     Bölüm Başkanı

 

II.                Akademik Personel Oryantasyon Programı
                   Doç. Dr. Yasemin ALTINBAŞ
                   Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN
                   Fakülte Sekreteri Abdurrahman ÇELİK

 

III.              Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı
                   Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN
                   Doç. Dr. Ceyda BAŞOĞUL

 

IV.              Hemşirelik Süreci               
                  Doç. Dr. Türkan KARACA
                  Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE

Araştırma Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Türkan KARACA

Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN

Bologna Komisyonu

 

Birim koordinatörü

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM

 

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murşide ZENGİN

 

Ebelik Bölümü

Arş. Gör. Dr. Çiğdem ERDEMOĞLU 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM

Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN

Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Türkan KARACA

Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN

Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu

 

Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM

Doç. Dr. Türkan KARACA

Doç. Dr. Yasemin ALTINBAŞ

 

Ebelik Bölümü

Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Turkan ŞAHİN

Web Komisyonu

Doç. Dr. Türkan KARACA

Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN

Abdurrahman ÇELİK (Fakülte Sekreteri)

Hemşirelik Bölüm Sekreteri Ömer KIZIL

Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM

Doç. Dr. Semiha AYDIN ÖZKAN

Doç. Dr. Türkan KARACA

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Türkan KARACA(Birim Koordinatörü)

Doç. Dr. Ceyda BAŞOĞUL (Hemşirelik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN (Ebelik Bölümü)

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM (Birim Koordinatörü)

Doç. Dr. Türkan KARACA (Hemşirelik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Saadet BOYBAY KOYUNCU (Ebelik Bölümü)

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM (Birim Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOK ÖZEN (Hemşirelik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN (Ebelik Bölümü)

Öğrenci Bilimsel Etkinlikleri Danışmanlık Komisyonu

Doç. Dr. Ceyda BAŞOĞUL

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN

Ders Eşdeğerlik ve Yatay- Dikey Geçiş Komisyonu

Hemşirelik Bölümündeki Akademik Personel

Ebelik Bölümündeki Akademik Personel

Toplumsal Destek Projeleri Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM 

Doç. Dr. Yasemin ALTINBAŞ

Arş. Gör. Semra YILMAZ

Psikososyal Danışmanlık Komisyonu

Doç. Dr. Ceyda BAŞOĞUL

Fakülte Tanıtımı ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya 
Doç. Dr. Ceyda BAŞOĞUL
Öğr. Gr. Dr. Yasin ÇETİN
Öğr. Gr. Dr. Derya SEVER ASLAN

Hemşirelik-Ebelik Haftası Etkinlikleri Komisyonu

Hemşirelik Bölümündeki Akademik Personel

Ebelik Bölümündeki Akademik Personel

Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

Doç. Dr. Yasemin ALTINBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Saadet BOYBAY 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOK ÖZEN 

Yemin Töreni Komisyonu

IV. Sınıf Danışmanı/Danışmanları
Bölüm Başkanı

İş Sağlığı Kurulu

Prof. Dr. Süleyman BAYRAM
Fakülte Sekreteri Abdurrahman ÇELİK
Sigorta Birimi Sorumlusu İsmail TEKİN

Risk Değerlendirme Alt Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Yasin ÇETİN

Sigara ile Mücadele Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN 
Öğr. Gör. Nuray AYDIN 
Arş. Gör. Mümin SAVAŞ

Acil Yardım - Afet Yönetimi Komiyonu

Doç. Dr. Yasemin ALTINBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Türkan ŞAHİN

 

 

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.